Αγαπητέ αναγνώστη,

Η μετατόπιση και επικέντρωση του ενδιαφέροντος στον πελάτη, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινούριων προϊόντων και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, θα βελτιώσει και θα επαναπροσδιορίσει το παραδοσιακό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η αποδοτικότητα των πόρων, η δημιουργία περισσότερου χώρου, ο καθαρός αέρας και το καθαρό νερό, καθώς και η συμπόρευση με τους τοπικούς πολιτισμούς και παραδόσεις, μπορούν να αποτελέσουν τα νέα κριτήρια.

Το Alion Beach Hotel έχει αναγνωρίσει την ευθύνη του απέναντι στο περιβάλλον και έχει δεσμευτεί στη βελτίωση της αποδοτικότητάς του, με στόχο ένα αειφόρο μέλλον. Με την υποστήριξη της Διοίκησης και του προσωπικού μας, αναπτύσσουμε και υιοθετούμε αειφόρες επιχειρησιακές πρακτικές, οι οποίες είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες, και βελτιώνουμε συνεχώς την αποδοτικότητά μας σε τομείς ζωτικής σημασίας.

Προσπαθούμε διαρκώς να διασφαλίζουμε ότι οι περιβαλλοντικές μας πρωτοβουλίες έχουν έναν εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στην εμπειρία όσων επισκέπτονται το ξενοδοχείο μας. Ταυτόχρονα, όποτε μας δίνεται η ευκαιρία, υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της τοπικής κοινότητας, επικοινωνώντας και γιορτάζοντας τα διάφορα σημαντικά περιβαλλοντικά επιτεύγματα.

Αναλαμβάνοντας τον ρόλο του περιβαλλοντικό ηγέτη, στόχος μας είναι το Alion Beach Hotel να κερδίσει την αναγνώριση των πελατών του, του προσωπικού του, αλλά και της τοπικής κοινότητας.

«Δεν έχουμε κληρονομήσει τη Γη από τους προγόνους μας˙ την έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Βοηθήστε μας να σώσουμε το περιβάλλον.»

Με εκτίμηση,

sign

Πανίκος Μιχαήλ

Γενικός Διευθυντής

 


Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις προσπάθειες του Alion Beach Hotel για την ανάπτυξη και διατήρηση της βιωσιμότητας στο ακόλουθο υλικό: